TVguide IL – מדריך הערוצים שלך בקודי!

TVguide IL – מדריך הערוצים שלך בקודי!

EPG הוא מדריך שידורים דיגיטלי המגיע בצורת קובץ XML ומפורסם על ידי חברות התקשורת השונות. על מנת שתוכלו להנות ממדריך ערוצים בתוך הקודי הכנתי עבורכם הרחבה (שהיא FORK של הרחבה הנמצאת באתר קודי הרשמי). על מנת להנות מההרחבה יש להתקינה באמצעות הריפו שלי בכתובת: http://bit.mcfly.tk/repo או להוריד את הזיפ ישירות מכאן: http://bit.mcfly.tk/tvGuid *** הבהרה!! **** מטעמי חוקיות …

Mcfly World Radio – הרחבה לניגון תחנות רדיו מרחבי העולם

Mcfly World Radio – הרחבה לניגון תחנות רדיו מרחבי העולם

לאחרונה אני נתקל הרבה בבקשות להוספת תחנות רדיו ממדינות ובשפות שונות. לכן הבאתי לעולם את ההרחבה Mcfly World Radio אשר מרכזת עבורכם תחנות מכ-1900 מדינות ברחבי העולם ובשפות שונות. ההרחבה מושתת בעיקרה על אתר האינטרנט http://radio.garden  שאר מאפשר לבחור תחנות רדיו על ידי הצגת כדור הארץ והצבעה על מיקום גאוגרפי: בתפריט הראשי של התוכנה תוכלו …